Užívate v nejakej forme liečivé rastliny alebo ich výťažky?
Áno: 836
 (45%)
Nie: 534
 (29%)
Neviem: 472
 (26%)
 Hlasovalo spolu: 1842