Užívate v nejakej forme liečivé rastliny alebo ich výťažky?
Áno: 1
 (20%)
Nie: 3
 (60%)
Neviem: 1
 (20%)
 Hlasovalo spolu: 5