VYHLÁSENIE

VYHLÁSENIE

Vyhlásenie o používaní stránok a ochrane osobných údajov

 

VYHLÁSENIE

Používanie stránok:
Vážený návštevník webových stránok Amazonas s.r.o
Pred využívaním stránok www.amazonas.sk si prosím prečítajte nasledovné vyhlásenie.
Každý návštevník stránok, (ďalej len užívateľ), pri prezeraní a využívaní stránok www.amazonas.sk , prípadne ďalších stránok na ktoré sa odkazuje z nich , berie na vedomie a súhlasí s týmito podmienkami. Toto vyhlásenie sa však vzťahuje výhradne na stránky, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti. Na iných stránkach môžu platiť odlišné vyhlásenia a podmienky.
Celý materiál, texty, obrázky a zdrojový kód, je vlastníctvom majiteľa domény, alebo je ním využívaný na základe užívacie práva a musia byť dodržané všetky pravidlá a predpisy vzťahujúce sa na autorské právo. Užívateľ má prístup k materiálom a službám na stránke v takej forme ako sú tu prezentované. Využívanie stránok je bezplatné a užívateľ si môže obsah voľne prezerať a materiál určený na prevzatie ( download), uložiť vo svojom počítači. Obsah stránok je možné využiť výlučne na osobné, nekomerčné účely a to len v nezmenenej podobe. Akékoľvek pozmeňovanie obsahu či vzhľadu využitých materiálov, ich rozmnožovanie, distribúcia či redistribúcia, využitie na iné účely ako osobného prehliadania, je bez písomného súhlasu vlastníka príslušného materiálu zakázané.
Vlastník stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené využívaním jeho webovej lokality a stránok na ktoré sa odkazujú a to ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť chybou či neúplným obsahom v materiáli na stránkach, alebo nefunkčnosťou stránok. Obsah stránok nemusí vždy zodpovedať aktuálnemu stavu a nemusí korešpondovať s názormi iných, ako aj nemusia byť vždy dostupné všetky služby tu ponúkané.
Spoločnosť Amazonas s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah alebo dostupnosť stránok, alebo ich úplne zrušiť, bez predchádzajúceho upozornenia.
Za obsah, funkčnosť a dostupnosť stránok, na ktoré sa z tejto lokality odkazuje, nenesie spoločnosť žiadnu zodpovednosť a neplatia na týchto stránkach žiadne naše podmienky ani vyhlásenia. Spoločnosť Amazonas s.r.o. nenesie zodpovednosť nad nesprávnym pochopením, používaním a využitím obsahu stránok. Pri užívaní tu deklarovaných produktov, je stále potrebné sa oboznámiť s obsahom, návodom a odporúčaniami, ktoré sú súčasťou každého výrobku.
Spoločnosť Amazonas s.r.o. má snahu ponúkať kvalitné služby a tým neustále uspokojovať čo najširší okruh užívateľov a svojich zákazníkov.

Ochrana osobných údajov:
Spoločnosť Amazonas s.r.o. si vyhradzuje právo poskytovať niektoré služby, alebo informácie na webovej lokalite, len registrovaným užívateľom. Registrácia je dobrovoľná a všetky údaje registrujúceho sa užívateľa, ktoré sú vyžadované pri registrácii, budú použité výlučne pre účely danej služby a v maximálnej miere sa dodrží zákon o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade sa údaje neposkytnú tretej strane a nepoužijú sa na iné účely ako sú predpokladané.
Registrovaný užívateľ sa zaväzuje, že pri registrácii uvedie pravdivé údaje. V prípade uvedenia nesprávnych údajov je si vedomý možných následkov a škôd ktoré tým spoločnosti môžu vzniknúť. Užívateľ môže požiadať kedykoľvek o zrušenie svojej registrácie v systéme a tým aj o nenávratné odstránenie všetkých ním uvedených údajov pri registrácii.
Spoločnosť Amazonas s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť registráciu užívateľa bez jeho predchádzajúceho upovedomenia.
Spoločnosť Amazonas s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť nad prípadnými problémami, ktoré by mohli vzniknúť na strane poskytovateľa jeho webhostingu a služieb s tým spojených.

Toto vyhlásenie je dostupné zo stránok webového sídla spoločnosti a to jak on-line, tak aj na uloženie v počítači užívateľa. Pre prehliadanie prevzatého súboru je potrebné mať nainštalovaný voľne dostupný prehliadač Acrobat Reader , alebo iný vhodný program, ktorý daný súbor dokáže zobraziť.
Spoločnosť Amazonas s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah tohto vyhlásenia bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak máte nejaké postrehy, výhrady, alebo návrhy, ohľadom tohto vyhlásenia radi ich uvítame!